آمار سایت
Who is online?
In total there are 3 users online :: 0 Registered, 0 Hidden and 3 Guests

None

[ View the whole list ]


Most users ever online was 42 on Mon Jul 16, 2012 2:08 pm
Online Support

تکيه بر جاي خدا

Go down

تکيه بر جاي خدا

Post  Türk oĝlan on Mon Nov 30, 2009 5:31 am

شبي در حال مستي تکيه بر جاي خدا کردمدر آن يک شب خدايا من عجايب کارها کردمجهان را روي هم کوبيدم از نو ساختم گيتيز خاک عالم کهنه جهاني نو بنا کردمکشيدم بر زمين از عرش، دنيادار سابق راسخن واضح تر و بهتر بگويم کودتا کردمخدا را بنده ي خود کرده خود گشتم خداي اوخدايي با تسلط هم به ارض و هم سما کردمميان آب شستم سهر به سهر برنامه پيشينهر آن چيزي که از اول بود نابود و فنا کردمنمودم هم بهشت و هم جهنم هردو را معدومکشيدم پيش نقد و نسيه، بازي را رها کردمنمازو روزه را تعطيل کردم، کعبه را بستموثاق بندگي را از رياکاري جدا کردمامام و قطب و پيغمبر نکردم در جهان منصوبخدايي بر زمين و بر زمان بي کدخدا کردمنکردم خلق ، ملا و فقيد و زاهد و صوفينه تعيين بهر مردم مقتدا و پيشوا کردمشدم خود عهده دار پيشوايي در همه عالمبه تيپا پيشوايان را به دور از پيش پا کردمبدون اسقف و پاپ و کشيش و مفتي اعظمخلايق را به امر حق شناسي آشنا کردمنه آوردم به دنيا روضه خوان و مرشد و رمالنه کس را مفتخور و هرزه و لات و گدا کردمنمودم خلق را آسوده از شر رياکارانبه قدرت در جهان خلع يد از اهل ريا کردمندادم فرصت مردم فريبي بر عباپوشاننخواهم گفت آن کاري که با اهل ريا کردمبه جاي مردم نادان نمودم خلق گاو و خرميان خلق آنان را پي خدمت رها کردممقدر داشتم خالي ز منت، رزق مردم رانه شرطي در نماز و روزه و ذکر و دعا کردمنکردم پشت سر هم بندگان لخت و عور ايجادبه مشتي بندگان آْبرومند اکتفا کردمهر آنکس را که ميدانستم از اول بود فاسدنکردم خلق و عالم را بري از هر جفا کردمبه جاي جنس تازي آفريدم مردم دل پاکقلوب مردمان را مرکز مهر و وفا کردمسري داشت کو بر سر فکر استثمار کوبيدمدگر قانون استثمار را زير پا کردمرجال خائن و مزدور را در آتش افکندمسپس خاکستر اجسادشان را بر هوا کردمنه جمعي را برون از حد بدادم ثروت و مکنتنه جمعي را به درد بي نوايي مبتلا کردمنه يک بي آبرويي را هزار گنج بخشيدمنه بر يک آبرومندي دوصد ظلم و جفا کردمنکردم هيچ فردي را قرين محنت و خواريگرفتاران محنت را رها از تنگنا کردمبه جاي آنکه مردم گذارم در غم و ذلتگره از کارهاي مردم غم ديده وا کردمبه جاي آنکه بخشم خلق را امراض گوناگونبه الطاف خدايي درد مردم را دوا کردمجهاني ساختم پر عدل و داد و خالي از تبعيضتمام بندگان خويش را از خود رضا کردمنگويندم که تاريکي به کفشت هست از اولنکردم خلق شيطان را عجب کاري به جا کردمچو ميدانستم از اول که در آخر چه خواهد شدنشستم فکر کار انتها را ابتدا کردمنکردم اشتباهي چون خداي فعلي عالمخلاصه هرچه کردم خدمت و مهر و صفا کردمزمن سر زد هزاران کار ديگر تا سحر ليکنچو از خود بي خود بودم ندانسته چه ها کردمسحر چون گشت از مستي شدم هوشيارخدايا در پناه مي جسارت بر خدا کردمشدم بار دگر يک بنده درگاه او گفتمخداوندا نفهميدم خطا کردم ....
avatar
Türk oĝlan

تعداد پستها : 97
Join date : 2009-11-19
Age : 26
آدرس پستي : ehsan1990k@yahoo.com

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum